Obrazec za izdelavo police za TURISTIČNO ZAVAROVANJE z asistenco v tujini